Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki

ANKIETA BADANIA POTRZEB 

Na potrzeby działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dot. Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Wyniki będą punktem wyjścia do analizy potrzeb, która jest elementem dokumentacji projektowej.

Prosimy o szczere odpowiedzi na zadane pytania. Dziękujemy za poświęcony czas.

Perfect Solution
ul. Reformacka 4/10,          35-026 Rzeszów